bad romance เนื้อเพลง

1:roman holiday:
Bad Romance (Medieval Style Cover) /IpWGqxdTSm via @YouTube ชอบมากกกก 5555555 เครื่องดนตรีที่ใช้คัฟเวอร์ก็เป็นแนวยุคกลาง แถมเนื้อเพลงก็เปลี่ยนคำว่า you เป็น thee คำว่า your ก็เปลี่ยนเป็น thy งี้ ละไม่ได้แค่เอาฮาอย่างเดียวอะ เขาร้องเพราะด้วย ประทับใจม้ากกก
2:middlefingertosky:
bad romance นี่เพลงโปรดเลย เนื้อเพลงดูจิตๆดี
3:A Birb prays for Ukraine |||:
@darkneon_dai มันคือเนื้อเพลง Bad Romance ครับ
4:𝔹𝕒𝕝𝕦 𝔹𝕝𝕦𝕖 🦋:
@jaysynp เราอ่าน bad romance จบแล้วค่ะ เจ็บปวดมากค่ะอินมาก แล้วมีเนื้อเพลงมาเป็นท่อนๆอห.ใจเจ็บ //ตาบวมๆคู่นี้ต้องตื่นมาเรียนออนไลน์

-->